Kargış ve Delilikten Kopuş Emri

Bütün çağrılarım balçık görüşlü kaplıca havuzunda.
Antik bir libasyon kabında arıyorum çareyi.
Kalbimi duy.
Çok yoruldum af dilenmekten.
İçine yüz sür yumuşakça kaplı kanatlarımın.
Ne yapsam kestiremiyorum içime soktuğun şeyler denizini.
Rüzgar ne zaman kesilse, okumayı unutuyorum.
Bir daha yok, susma adam, konuş diyorsun.
Filler oluk suyunda tepişiyor.
Aynı yerden sarsıyor beni yüzsüz dağlar.
Gotik bir katedrale benzedi ellerim şimdi
Her yanından şeytan tırnağı sarkıyor
Ürkünç bir senfoninin baş çalgıcısı değilim.
Orkestra çukuru pek yaman, sarp kayalık,
ayaklarım yerden kesilecek üzere.
Göz ucumda ayaklanmanın bulutsu uğultusu.
İstanbul’u tek bavulla seviyorum.
Rum beyliğinin son mübadili benim.
Kabloyu boynuma dolayın
Kapılacak yanım olsun.
Sağrıları sıkı bağlayın
Ecinni oğlanları fesat karıştırıyor ihaleye.