DOSYAGündem

Ahmet Gürata, ‘imajlar çağında’ yaşanan dijital, toplumsal ve siyasal dönüşümü dikkate alarak, Ulus Baker’in ‘imajlarla düşünme’ çağrısını güncellemek adına iki şerh öne sürüyor.

DOSYAGündem

Ulus Baker’in duygular sosyolojisi, modern bilincin kurguladığı evrendeki farklılıklar ve benzeşmelerden türeyen “ben” ve “öteki” ayrımlarının ortadan kalktığı, paylaşımsal olan ‘imajların demokratizasyonu’ndadır. İmajlar, yaşanılan dünyanın sınırlarını genişletirler.