Ahmet Ergenç’le Yazar Okumaları Başlıyor

İki gün sürecek ilk atölye, Oğuz Atay’ın yazı politikasını ve hem Türkçe hem de dünya edebiyatı içindeki yerini çeşitli açılardan ele almayı deneyecek.

Ayrıntılı Program

Bu atölye Oğuz Atay’ın yazı politikasını ve hem Türkçe hem de dünya edebiyatı içindeki yerini çeşitli açılardan ele almayı deneyecek. İroni, parodi, trajedi, oyun, meta-kurgu, metinler-arasılık, çok-seslilik, modernizm, postmodernizm, bilinç akışı, tarih-yazımı, yazarın-konumu, yazı-şüpheciliği, yazı-sosyolojisi, büyük anlatılar, minör edebiyat, metin-politikası, metnin-ontolojisi, gündelik hayat ve siyasi bilinç gibi alt-başlıklar üzerinden ilerleyecek olan bu atölye sonucunda katılıcıların Oğuz Atay ve diğer yazarlar üzerine bir eleştirel metin yazmaları hedeflenecek. Bu metin yazma kısmı zorunlu değil ama atölyenin amaçlarından biri de bu.

Bu eleştirel okuma atölyesi Walter Benjamin, Theodor Adorno, Michel Foucault, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Fredric Jameson, Mikhail Bakthin, ve Franco Moretti gibi teorisyenlerin edebiyat, siyaset ve metne dair kavramsal önerileri ve Berna Moran, Jale Parla, Nurdan Gürbilek, Sibel Irzık ve Yıldız Ecevit gibi Oğuz Atay üzerine yazmış olan yazarların metinlerinden yararlanacak ve Oğuz Atay’ı tam da bugün okumanın ne anlama geldiğini araştıracak.

1. Oturum: Oğuz Atay Hikayeciliği

Bu oturumda Oğuz Atay edebiyatına ve Atay’ın yazdığı tarihsel koşullara genel bir giriş yapılacak ve Atay’ın romanlarına bir ‘giriş’ olarak okunabilecek iki hikaye üzerinden yazınsal üslubu ve yazı-politikası tartışılacaktır.

‘Korkuyu Beklerken’

‘Ne Evet Ne Hayır’

2. Oturum: Oğuz Atay Romancılığı

Bu oturumda Atay’ın Türkçe edebiyata bir patlayıcı madde gibi düşmüş iki romanı üzerinden dünya edebiyatı ve Türkçe edebiyat içindeki yeri, Atay’ın etkilendiği yazarlar ve etkilediği yazarlarla birlikte ele alınacaktır.

Tutunamayanlar

Tehlikeli Oyunlar

*Atölyeye katılım için bu adresten bilgi alınabilir.