Sibel Kocakaya’nın Yeni Sergisi Bern’de

Fragmentary Gaps / Fragmental Boşluklar adlı sergi Bern’de, 30 Mart ile 14 mayıs arasında Krethlow Galeri Kabinett’te olacak.

Fragmental Boşluklar
Sibel Kocakaya yaşama dair yeni strateji modelleri geliştirmek yerine, bizleri insanın maruz kaldığı yeni ilişki model ve paradigmalarıyla karşı karşıya getiriyor.
Kocakaya’nın mekan, nesne, beden, ruh ilişkisini sorunsallaştırması, bize Spinoza’nın beden-ruh üzerine yazdığı paralellik kavramını hatırlatıyor. Sanatçı, bu yeni durumun Spinoza’nın beden-ruh ilişkisindeki pozitivist yaklaşımın belirleyiciliğinden ve insana ait gerçekliğinden tamamen bağımsızlaştığını, bizleri çözümlenemeyen, tanımlanamayan, karmaşık yeni bir beden-ruh durumuyla karşı karşıya bıraktığını ve bu arada beden-ruh arasındaki mesafeyi de arttırdığını söylüyor.
Kocakaya sorunsallaştırdığı ilişkiler üzerinden nesneleri, nesnelerin hareketlerini zihninin bir uzantısı olarak görüyor ve bu yeni ilişkinin imgelerini fotoğraf aracılığıyla arada fragmental boşluklar kullanarak oluşturuyor. Bu teknik yaklaşım yapıtların içeriğini şekillendiren bir konuma yerleşiyor, anlamın bir parçası oluyor. Yaratılan fragmental boşluklar nesne ile mekan arasındaki dizgesel ilişkinin bozulduğunun, sorunlar oluştuğunun göstergeleri haline geliyor. Kendi bedeninde ve ruhunda oluşan tahribatı tanımlama problemiyle karşı karşıya kalan sanatçı, zamanın ilişki modellerini zihinsel çaba ile yeniden biçimlendirmeye ve anlamdırmaya çalışıyor.
Zafer Mintaş