Dosya No 5: Latife Tekin

Beşinci dosyayı modern Türkçe edebiyatta politik bilinci deneysel yazınla bir araya getiren ve bir ‘yazınsal-eylemci’ olarak gördüğümüz Latife Tekin’e adıyoruz.

Post. dergi olarak hazırladığımız bu beşinci dosyayı modern Türkçe edebiyatta politik bilinci deneysel yazınla bir araya getiren ve bir ‘yazınsal-eylemci’ olarak gördüğümüz Latife Tekin’e adıyoruz.

“12 Eylül’ün getirdiği basınçla” yazmaya başladığını söyleyen Latife Tekin, politik edebiyatı ‘edebiyatın politikası’ ile birleştirip, hem ‘mevzu’ olarak politik olan hem de biçim olarak avangarda yakın duran bir edebiyat kurabilen nadir yazarlardan biri.

Bu politik-yazınsal tavrını, 80’lerden bu yana sürdürüyor: İlk kitabı ‘büyülü gerçekçi’ Sevgili Arsız Ölüm’den, son iki kitabı Manves City ve Sürüklenme’ye kadar Latife Tekin edebiyatını bugünün koşullarıyla ele almayı deneyecek olan bu dosya, edebiyatın politik işlevinin ve poetik rüzgarlarının bir araya gelmesinden sevinç duyan yazıları bir araya getirmeyi ümit ediyor. Dosyaya aşağıdaki başlıklar ve daha fazlasıyla katkıda bulunabilirsiniz:

 • Edebiyat ve siyaset ilişkisi
 • Edebiyat ve ütopik tahayyül
 • Edebiyat ve dil politikaları
 • Edebiyat ve eko-feminizm
 • Edebiyat ve sınıf bilinci
 • Edebiyat ve prekarya
 • Edebiyatta yoksulluk temsilleri
 • Edebiyatta yazarın konumu
 • Edebiyat ve tarih yazımı
 • Edebiyat ve ‘antroposen’
 • Edebiyat ve toplumsal hareketler
 • Edebiyat ve modernizm/postmodernizm
 • Edebiyatta ses ve ritim
 • Edebiyatın geleceği
 • Edebiyat sosyolojisi

Yazılarınızı 15 Haziran 2021 tarihine kadar editor.postdergi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Latife Tekin kitapları:

Sevgili Arsız Ölüm, 1983
Berci Kristin Çöp Masalları, 1984
Gece Dersleri, 1986
Buzdan Kılıçlar, 1989
Aşk İşaretleri, 1995
Ormanda Ölüm Yokmuş, 2001
Unutma Bahçesi, 2004
Muinar, 2006
Manves City, 2018
Sürüklenme, 2018