Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dergileri Bonn Üniversitesi Arşivleri’nde

Bonn Üniversitesi (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Osmanlı ve Erken Cumhuriyet döneminde yayımlanmış 7 dergiye ait tüm dokümanları dijital arşivlerinde online erişime açtı.

Diyojen, Muharrir, Demet, Şehbal, Hikmet, Anadolu Mecmuası ve Kadro dergilerinin Bonn Üniversitesi açık arşivindeki sayılarına http://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbn/nav/classification/3085789 linkinden ulaşılabilir.

Theodor Kasap tarafından 1870-1873 yılları arasında Fransızca ve Rumca dillerinde çıkarılan ve üç haftada bir neşredilen ilk mizah dergisi Diyojen’in 128 sayısına; 1876-79 yılları arasında Genç Osmanlılar’ın çıkarmış olduğu Muharrir gazetesinin 8 sayısına; 1908 yılında yayım hayatına başlayarak ‘hanımlara mahsus’ olmak üzere haftada bir neşredilen Demet dergisinin 7 sayısına; Cumhuriyet’in kuruluşunun ikinci yıl dönümünde yayın hayatına başlayan ve yalnızca 12 sayı çıkarılabilen Anadolu Mecmuası’nın 11 sayısına; 1909-14 yılları arasında neşredilmiş ve yayın hayatı süresince 100 sayı çıkarmış resimli dergi Şehbal’in 84 sayısına; Filibeli Ahmet Hilmi’nin 1910-11 yılları arasında çıkardığı Hikmet dergisinin dördü numaralandırılmamış olmak üzere toplam 79 sayısına; 1932-35 yılları arasında ‘Kadrocular’ olarak da bilinen Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Şevket Süreyya Aydemir, Vedat Nedim Tör, Burhan Asaf Belge, İsmail Hüsrev Tökin dörtlüsünün aylık fikir dergisi Kadro’nun 36 sayısına linkten ulaşılabilir.