Orhan Cem Çetin’le yeni atölye: “Fotoğrafın Sonu Mu?”

Post. Akademi’de Orhan Cem Çetin’le gerçekleştireceğimiz “Fotoğrafın Sonu Mu? Fotoğraf Tarihine Bir Bakış” başlıklı atölye 8 Nisan’da başlıyor.

Program:

Resim (pentür) ile fotoğrafın tarihsel süreçleri arasında, ele alınan konular bakımından çarpıcı bir benzerlik göze çarpmaktadır. Her ikisinin de tanrısal, mitolojik, yüce kavramlar, hükümdarlar, zafer öyküleri vb ile başlayıp, sanatçının kendi öyküsü ya da son derece gündelik temalar ile biten dizgesi, fotoğrafın da geleneksel resim gibi, ifade olanaklarını tükettiği anlamına gelebilir mi?

Atölyede fotoğraf tarihinin ikonlaşmış örnekleri bu argümanın ışığında ele alınarak günümüze dek incelenecek, bugünün izleyici deneyimi ve etkileşim odaklı sanat disiplinleri arasında fotoğrafın yeri tartışılacaktır.

Konu başlıkları:

– 1300’lerden günümüze batı sanatı tarihinin 50 başyapıtı ve bu kronolojiinin anlattıkları (içerik, coğrafya, sanatçı profili, sanatçı gündemi, sanatçının sermaye ile ilişkisi).
– 1800’lerden günümüze seçilmiş örneklerle fotoğrafın evrimi ve izlediği rotanın resim sanatı ile rekabeti ve paralelliği.
– Dijital devrim, fotoğrafın belge değerini nasıl etkiledi.
– Gündelik yaşamda fotoğraf kullanımına bağlı olarak izleyici deneyimindeki değişim.
– Güncel sanat alanında fotoğraf ile resim geleneği arasındaki gerilim.
– Fotoğrafın geleceği var mı? Gelişen teknoloji ve türev yöntemler: fotogrametri, yapay zeka, sergi mekanı olarak internet.
8-11-15 ve 18 Nisan tarihlerinde 4 oturum halinde yapılacak atölyeye kaydolmak için link:

Orhan Cem Çetin

1960 yılında İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisans derecesini tamamladı. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. İlk kişisel sergisi olan Tanıdık Şeyler (1988) fotoğrafta alternatif yaklaşımı ile dikkat çekti. O tarihten bu yana çok sayıda kişisel proje gerçekleştirdi, farklı disiplinlerden sanatçılar ile birlikte çok sayıda ortak projede yer aldı. Sanat çalışmalarının yanı sıra hayatını tanıtım fotoğrafçılığı, editoryal fotoğrafçılık, fotoğraf teknikleri/teknolojisi alanında danışmanlık ve fotoğraf eğitmenliği yaparak kazanmaktadır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi eğitmen kadrosundadır. Orhan Cem Çetin sergi, gösteri ve performanslarında kavramsal, disiplinlerarası ve cesaretli tutumu ile tanınmaktadır.