Monograf Journal Sema Kaygusuz’u Ağırlıyor

Monograf’ta ‘dipnot’ adlı yeni bölümünün ilk konuğu Sema Kaygusuz olacak.

“Yılda iki sayı yayımlanan, Türkçenin yanı sıra İngilizce yazılara da yer veren, hakemli, uluslararası ve ücretsiz bir e-dergi” olan Monograf’ta ‘dipnot’ adlı yeni bölümünün ilk konuğu Sema Kaygusuz olacak.
Derginin açıklaması ve yazı çağrısı şu şekilde:

Monograf’ta yeni bir bölüm: DİPNOT
Çağdaş yazarların eserlerini farklı yönleriyle tartışmaya davet eden Dipnot, günümüz Türkçe edebiyatına dair eleştirel değerlendirme ve okumaların yer aldığı bir bölüm olacak. Fatih Altuğ editörlüğünde hazırlanacak Dipnot’un 2016 Yaz sayısında Sema Kaygusuz edebiyatı incelenecek. Dipnot’a sunulan yazıların Monograf’ın yayın ilkeleri doğrultusunda hazırlanmış olması gerekmektedir. Yazılar, hakem değerlendirme sürecinden geçerek yayımlanacaktır.
DİPNOT: SEMA KAYGUSUZ
Monograf, altıncı sayısında Sema Kaygusuz edebiyatını odağına alıyor. Öykü, roman, oyun gibi türlerde 1997 yılından beri eser veren, Türkçede ve çevrildiği diğer dillerde hatırı sayılır bir okur kitlesine ulaşan yazarın edebiyatını; içsel gelişimi, temel eğilimleri ve Türkçe edebiyattaki konumu gibi ana sorular üzerinden karşılaştırmalı ve derinlemesine bir şekilde değerlendirmek istiyor.
Monograf, dosyanın temel sorularına işaret eden aşağıdaki konu başlıkları etrafında, Sema Kaygusuz edebiyatına yönelik başka yaklaşımları da ele alan özgün fikirlere dayalı makaleleri, en geç 15 Nisan 2016 tarihine kadar info@monografjournal.com adresine bekliyor.
•Başka metinler ve edebiyatlarla etkileşimi açısından Sema Kaygusuz edebiyatı
•Sema Kaygusuz edebiyatının biçimsel ve izleksel süreklilikleri ve kesintileri
•90 sonrası Türkçe edebiyat tarihi içerisinde Sema Kaygusuz’un konumu
•Sema Kaygusuz’un başka dil ve edebiyatlarda alımlanışı
•Sema Kaygusuz’da tür seçiminin dinamikleri
•Sema Kaygusuz edebiyatında bireysel ve kolektif hafızanın hâlleri ve işlevleri
•Doğa ve öznellik: Sema Kaygusuz edebiyatının ekolojik bağlamı
•Kadınlık ve temsil: Sema Kaygusuz edebiyatında dişillik
•Sema Kaygusuz edebiyatında kutsallık ve dünyevilik
•İktidar, şiddet ve muhalefet: Sema Kaygusuz edebiyatının politikası
•Sema Kaygusuz metinlerinin anlatıbilimsel çözümlenmesi
•Sema Kaygusuz edebiyatında kültürel ve folklorik malzemenin temsili

s. kaygusuz - cagrı