DOSYA

Dili bir cehennem, bir hapishane oluştan kurtarma çabasıdır çalışmaları. Dille yaratılmış her şeye yaklaşma çabası, yakından okuma gayreti aslında özgürlüğü dil dolayımıyla keşfetme, onu ele geçirme çabasıdır.

DOSYA

Barışı, eşitler arası ilişki kurma olasılığını, umudu ve yaşama tutunmayı, aynı yaşamdan anlamlı bir ömür yaratma sorumluluğunu akla getiriyor Necmiye Alpay. Diğer pek çok değerli katkısının yanı sıra iyi ki çeviri de yapmış, demek lazım o halde.

DOSYA

Bu okuyacağınız Post’un ilk dosyası ve dosyalara bir ‘giriş’ yazısı yazmak adettendir, o adeti yerine getirelim. Önce ‘dosya’ denilen şeyin kendisine dair bir heyecandan bahsedelim: Post olarak bu ‘dosyacılık’ işi sürekli ertelediğimiz bir şeydi ama bir yandan da yoğunlaşmak ve yoğun metinler üretmek için çok iyi bir vesile olduğunu biliyorduk. Ve bütün ertelemelerden sonra nihayet […]