Fikir

Levinas ve Blanchot’dan yola çıkarak holokost sonrası felsefelerde “tanıklık” sorunsalını ele alacağım. Felaketin olup olmadığının tarihsel olarak saptanması üzerinde durmadan, tarihsel belgelerin bulunup bulunmamasıyla ilgilenmeksizin tanıklığın felsefi açıdan ele alınması, açıklanması, sorgulanmasına değinmek buradaki amacım. Ermeni soykırımının yüzüncü yıldönümünü idrak etmeye çalışmamız, bize bu konuyu konuşarak, yazarak, okuyarak daha iyi düşünme şansı veriyor. Bilindiği gibi, […]