Eleştiri

Nuri Battal resimlerinde şeyler sanat ile felsefe arasında bir yerde durmaktadır. Herhangi bir şeyin imgesi ile kavramı aynı anda alımlandığında bütün şeyler dile gelir. Bu resimlerde dil, etin kırbacıdır; yazıyı şaklatan tendir.