Eleştiri

Levent Cantek’in senaryosuyla oluşturulan DumAnkara, romanların aksine karakterlerin hikâyesini değil, mekânın hikâyesini sunuyor okuyucularına. Bu grafik roman eril bir kent olan Ankara’nın yıllarca bürokrasiyle, resmîlikle, bina ve ana hatlarıyla kurduğu betonlaşmış düzeniyle, düzenliliğiyle kanıksanmış oluşunun çizgilerle kaleme alınışıdır. Bu eril kent aynı zamanda baş eril kenttir. Türkiye devletinin kurulduğu yıllardan beri yönetim merkezi olan bu […]