Fikir

Savaş Kılıç’ın dil ve üsluba dair yoğun düşünce mesaisi devam ediyor: “Dolayısıyla üslup ‘homojen’ dilin, geleneksel yazı dilinin içine ‘heterojen’ unsurların katılması, uzlaşım veya teamüllerinin ama az ama çok terk edilmesi, alışılmadık bir şekilde kullanılması, yazı dilinin aksatılması, yani yabancı bir dil gibi yazılması veya kekeletilmesidir.”

Fikir

“Alla’sen söyle nedir üslubun aslı astarı” (Dilde Üslup Hakkında Notlar 1: Üslup Kavramının Olanaklılık Koşulları Üstüne) İmzasız bir metnin kime ait olduğunu bilmek mümkün mü? Mümkünse bilmemizi sağlayan ne? Nette şanslı bir tesadüf eseri karşıma çıkan bir dörtlükle küçük bir deney yaptım kendi kendime. “Bu şiir kimin?” diye sordum, doğru tahmin etmiştim. Sonra, sağ olsun, […]