Eleştiri

Mevsim Yas, gözden ve gönülden ırak hikayeleri görünür kılmaya, devletin resmi yalanlarının ve apoletli medyanın bir türlü yok edemediği hakikati gün ışığına çıkarmaya çalışıyor. “İnsanın iktidara karşı savaşı, hafızanın unutmaya karşı savaşıdır” diyen Milan Kundera’yı selamlayan değerli bir çabaya imza atıyor.

Fikir

“Bizden olanlar ve olmayanlar ayrımı iktidar odaklarının can simididir… Ulusların tasarlanmış, geleneklerin icat edilmiş, öznelliklerin kaygan ve kültürel kimliklerin bir mit olduğu belirlemeleri, aidiyet kamburundan kurtulmak yolunda önemli bir çıkıştır.”

Eleştiri

Antoni Casas Ros’un son romanı Son Devrimin Güncesi, bir devrim programı, bir devrim krokisi veya bir devrim provası değil, kapitalizmin çatlaklarında, çöküntü katlarında, karanlık dehlizlerinde boy veren, kanlı, canlı ve tutku dolu bir anarşist devrim deneyidir.