Fikir

Özyönetim, özsavunma tartışılabilir, vakit olsa, can derdine düşülmese yapılırdı da, ama şu anki temel mesele “özdevlet.” Bireylerin içindeki devlet ve de Kürt meselesinde özüne dönmeye karar veren devlet…