EleştiriGündem

Filmde, kendini döneminin etkili ve güçlü muhalif düşüncelerinden ayrıştırmak, bu ayrışma içerisinde kendi düşüncelerini ve dahi düşünme biçimini de inşa etmek çabasında olan insan Marx’ı görüyoruz. August Diehl, işin üstesinden gelmiş; bilinen biyografik malzemeden kritik noktaları vurgulayarak komünist düşünürün doğuşunu filme dönüştürmüş.

DOSYA

İktidar blokunun söylemlerinde Hayır demenin suça dönüştürülmüş olması, üstelik sadece söylemde değil fiilen de Hayır’ın suç olarak muamele görmesi, gözaltılar, tutuklamalar, Hayır’ın terörle eşitlenmesi, iç savaş tehditleri, yeni Anayasa’nın bir teklif değil dayatma olduğunu apaçık gösteriyor.

FikirGündem

Bauman’ın düşünce tarihindeki özel yerini açıklayan bir veda: “Bauman bir kriz düşünürüdür. Doğumundan itibaren tanıklık ettiği uygar dünyanın krizine bir karşılık vermeye çalışır.”