Eleştiri

Bir metni edebi kılan nitelikler nelerdir? Ya da bir eseri okurken onun edebi özelliklere sahip olup olmadığını tartacak kriterler var mıdır? Yaşadığımız çağda böylesine büyük bir soruya verilen cevap genelde okura bırakılmıştır. Bir kitabın edebiyat olup olmadığını okurun belirlemesi sorunun amacını kolaylaştırıyor. Böyle bir kolaylaştırma kestirme bir görelilikten ibarettir. Bu kestirme görelilik estetik yöntem ve […]

Eleştiri

Gilles Deleuze, Foucault üzerine yazdığı bir yazıda Foucault’nun konferans metinleri ve söyleşilerinin tamamıyla yapıtının bir parçası olduğunu söyler ve şöyle devam eder: ‘Foucault’nun söyleşileri, tamamıyla yapıtının bir parçası ise bunun sebebi, her defasında bizi güncel sorunlarımıza taşıyan topolojik bir operasyon gerçekleştirmelerindendir. Foucault’nun yapıtı düşünceye öncesinde bilinmeyen yeni bir koordinat sistemi keşfettirecek. Felsefede ışığın en güzel […]

Eleştiri

Nietzsche için sanatçı bir uygarlık hekimidir. Uygarlık hekimi olan sanatçı yalnız uygarlıkların hastalıklarını teşhis eden bir uzman değildir. Güncel koşulların eleştirisini ve değişim etkisini ortaya koyan bir üreticidir. Estetik işlevi içerisinde yapıtı doğrudan bir eleştiri işlevi üstlenir çünkü yapıtı toplumsal algının uzmanını eleştiren, beğenileri etkileyen, alışkanlıkları alt-üst eden bir değerdir. Yaşamın kendisine nüfuz eder.