Fikir

Zamanı aşan, gerçeküstü ve aynı zamanda hakiki imge ve metaforlarla bir taraftan başta Yeats, Keats, Blake, Rimbaud olmak üzere Avrupalı atalarına, diğer taraftan da Whitman’la başlayıp Beat Kuşağı’na uzanan, hatta öykü anlatıcılığının şiirsel resmi Robert Frost’a dokunan, Joan Baez’in “yıkıcı dürüstlüğü”nden ilham alan sözlerin yaratıcısı Bob Dylan.