DOSYA

Dili bir cehennem, bir hapishane oluştan kurtarma çabasıdır çalışmaları. Dille yaratılmış her şeye yaklaşma çabası, yakından okuma gayreti aslında özgürlüğü dil dolayımıyla keşfetme, onu ele geçirme çabasıdır.