Ahmet Ergenç’le Yazar Okumaları III – Latife Tekin

Çalışmanın üçüncüsü, yaşayan en büyük yazarlarımızdan Latife Tekin üzerine. 12 Eylül’ün getirdiği politik basınçla yazmaya başladığını söyleyen ve edebiyatımıza yön veren Latife Tekin’i konuşmak üzere 11/12 Eylül’de buluşuyoruz.

80 sonrası, “12 Eylül’ün getirdiği basınçla” yazmaya başladığını söyleyen Latife Tekin, politik edebiyatı, ‘dil politikasıyla’ kuran ve politik ‘mevzu’larla avangard yazını birleştiren nadir yazarlardan biri. ‘Dili’ başlı başına bir aygıt olarak kullanan ve 80 sonrasının kültürel ve politik felaketini dili de bozarak, bir anlamda dili de felakete uğratarak yazan Latife Tekin’i yazdığı dönemlerin sosyolojik durumuyla beraber inceleyecek olan bu atölye, 80 sonrası Türkçe edebiyata ve edebiyat-politika ilişkisine dair de bir tartışma içerecek.

Kendi yazınsal tavrını şöyle özetliyor Latife Tekin:

“İki tür yazar olduğunu düşünüyorum: İlki, insanlar için yazanlar. Diğeri de, insan olma deneyimini aşmak için yazanlar. Ben insanlar için yazan bir edebiyatçı değilim. O nedenle kendimi bir kültür insanı olarak tanımlamıyorum.”

Kültür içinde kültüre karşı ve kültürel (ve sınıfsal) konum ve imtiyazları sarsarak yazan Latife Tekin’i incelerken edebiyatın bir süredir ortalıkta görünmeyen ‘siyasal işlevi’ne ve yazı-politikalarına da değinmiş olacağız.

Program:

1. Ders: 80 sonrası edebiyat ve Latife Tekin’in yazı politikasına genel bir giriş yapılacak ve Latife Tekin’in ‘ilk dönemi’ denebilecek yıllardaki metinleri incelenecek.

Sevgili Arsız Ölüm, 1983

Berci Kristin Çöp Masalları, 1984

Gece Dersleri, 1986

Buzdan Kılıçlar, 1989

Aşk İşaretleri, 1995

2. Ders: Latife Tekin edebiyatının orta ve son dönemi denebilecek yıllardaki metinlerine odaklanılacak ve Latife Tekin edebiyatının bugün nerede durduğu ve ne anlam ifade ettiği tartışılacak.

Ormanda Ölüm Yokmuş, 2001

Unutma Bahçesi, 2004

Muinar, 2006

Manves City, 2018

Sürüklenme, 2018

*Atölyeye katılım için bu adresten bilgi alınabilir.