ACKA Sanat Eğitimi Hayatına Devam Ediyor

Çevirmen ve yazar Ahmet Cemal ve öğrencileri tarafından 2014 yazında kurulan ve çalışmalarını başarıyla sürdüren Ahmet Cemal Kültür Atölyesi (ACKA), 2016-2017 eğitim sezonu için başvuruları bekliyor. Edebiyat, tiyatro ve görsel kültür alanına ilgi duyan ve bu alanlarda derinleşip düşünmek, öğrenmek ve üretimde bulunmak isteyen kişiler için, kar amacı gütmeksizin kendini döndürebilen makul ücretlerle “akademi” kalitesinde bir program sunan ACKA, birkaç haftalık veya aylık “hap bilgilerden oluşan” derlemelerin ötesinde bir eğitim vaat ediyor. Programda, birçok farklı alandan eğitmenin verdiği Dünya Edebiyatı, Yazı ve Yorum, Antik Yunan’dan Günümüze Tiyatro, Marksizm ve Aydınlanma, Bilim Kültürü, Fransız Edebiyatı’na Giriş, Psikanalitik Edebiyat Okumaları, Antik Yunan Felsefesi, Sinema ve Belgesel, Başlangıcından Günümüze Eleştirel Düşüncenin Gelişimi, Sanatın ve Edebiyatın Toplumsal/Politik Tarihi, İnsanoğlunun Kimlik Arayışının Serüveni Olarak Tiyatronun Tarihi gibi dersler verilirken, çalışmalar büyük ölçüde kitaplar, metinler, filmler yardımıyla yürütülüyor.

Üç yıllık bir program olarak tasarlanan ACKA’da tüm dersler bu üç yıla yayılarak, en sonunda hepsinin alınması ve devamlılık sağlanması koşuluyla seçimlik olarak sunuluyor. Her sene dört dönemden oluşan çalışmaların geneli saat 18.30’da başlıyor. Bir günde en çok 2 çalışma yapılıyor. Çalışmalar hafta içi yürütülüyor ve haftanın 5 gününe yayılabiliyor. Mülakatlar Ağustos’un ortasından itibaren başlayacaktır. Atölyeye ilişkin daha ayrıntılı bilgi için www.ahmetcemalkulturatolyesi.com adresinden bilgi edinebilir ve sitede yer alan iletişim bilgilerinden atölye sorumlularına ulaşabilirsiniz.

E-posta: ackailetisim@gmail.com